Bij 10 tot 20 procent van de patiënten helpt ook clozapine niet (genoeg), of zijn de bijwerkingen te heftig. Er is onderzocht of voor die patiënten een combinatie van clozapine met een ander antipsychoticum kan helpen, of een combinatie van twee andere antipsychotica. Dat onderzoek heeft geen duidelijke uitkomst opgeleverd. Daarom moet je heel voorzichtig zijn met het combineren van antipsychotica, want als je meer slikt nemen de bijwerkingen mogelijk ook toe.