Antipsychotica gaan niet goed samen met sommige andere medicijnen. Je arts weet welke medicijnen dit zijn. Vertel je arts en apotheker altijd welke medicijnen, vitaminen en tabletten je gebruikt, ook als je ze zelf hebt gekocht bij de drogist.

De versuffende werking van middelen als opiaten (pijnstillers) en benzodiazepinen kunnen door sommige antipsychotica worden versterkt. De werking van de meeste stimulantia wordt juist tegengegaan door antipsychotica. Een anticonceptiepil kan samen met antipsychotica gebruikt worden. Antipsychotica worden soms samen voorgeschreven met antidepressiva, bijvoorbeeld als alleen een antidepressivum niet genoeg helpt.