Bij kinderen en jongeren zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling. Een medicijn onnodig (lang) gebruiken is daarom nooit goed. Soms is het toch nodig om een antipsychoticum te nemen. Er wordt dan met een lagere dosering begonnen. Vaak is bij kinderen een lagere dosis al genoeg. Sommige bijwerkingen komen vaker voor bij kinderen en jongeren dan bij volwassenen. Heb je meer vragen hierover? Bespreek dit met je kinder- en jeugdpsychiater.