Het niet behandelen van een psychose tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor zowel moeder als kind. Het is dus voor beiden belangrijk dat een psychose goed behandeld wordt en dat je samen met je arts nadenkt over de voor- en nadelen van medicatiegebruik. Advies vanuit een zogenaamde POP-poli kan daarbij helpen. In een POP-poli (psychiatrie – obstetrie -pediatrie poli) werken verloskundigen, kinderartsen en psychiaters samen. Zie ook de site van het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap

Er zijn genoeg antipsychotica die je veilig kan gebruiken tijdens de zwangerschap en als je borstvoeding geeft. Als je een antipsychoticum gebruikt en zwanger wil worden, is het verstandig om zo vroeg mogelijk met je arts te overleggen, liefst vóórdat je zwanger wordt. Abrupt stoppen met een antipsychoticum of het wisselen van antipsychotica tijdens de zwangerschap vergroot de kans op een nieuwe psychose. Wissel daarom zo nodig in overleg met je arts vóór het begin van de zwangerschap.

Voor meer informatie, zie ook de site van Bijwerkingencentrum Lareb