Antipsychotica hebben verschillende bijwerkingen. Een aantal hiervan komt vaak voor, zoals sufheid, bewegingsstoornissen en gewichtstoename. Veel andere bijwerkingen zijn erg zeldzaam. Sommige van de bijwerkingen die weinig voorkomen kunnen grote gevolgen hebben voor je gezondheid, Jij en je arts moeten ze daarom goed in de gaten houden.

Het is belangrijk om te bekijken of een klacht een bijwerking is, of een onderdeel van de psychische aandoening, of iets heel anders. Dit is ook belangrijk voor de dosering van het antipsychoticum.

Als je opvallend veel bijwerkingen hebt, zal je arts je misschien aanraden om een DNA-paspoort te laten maken. Dit kan met bloedonderzoek. Hiermee wordt gekeken hoe jouw lichaam verschillende medicijnen afbreekt en of dit de vele bijwerkingen kan verklaren.