Sufheid komt vaak voor bij alle antipsychotica die eindigen op ‘–ine’. Na enkele dagen of weken neemt de sufheid meestal af. Soms is sufheid een voordeel, bijvoorbeeld als je door de psychose last hebt van angst, slapeloosheid, opwinding of boosheid. Maar ernstige sufheid is ook lastig, zo kan je je ‘s ochtends erg slaperig voelen en moeite hebben om aan de dag te beginnen.

De sufheid kan ook komen van andere medicijnen, dus vertel het altijd aan je arts en apotheker als je ook nog andere medicijnen gebruikt.