We weten uit onderzoek dat antipsychotica goed werken bij psychoses: ze werken bij ongeveer 70% van de mensen die ze gebruiken. Ze helpen niet alleen om de psychotische klachten te verminderen, maar kunnen er ook voor zorgen dat je deze klachten niet opnieuw krijgt. Er zijn kleine verschillen in hoe goed verschillende antipsychotica werken. Clozapine lijkt het beste te werken als andere middelen onvoldoende werkzaam waren.

Bij een psychose ontstaan ‘positieve’ symptomen: wanen, hallucinaties en achterdocht. We kennen ook ‘negatieve symptomen’.  De negatieve symptomen betekenen dat het moeilijker is om dagelijkse dingen te doen. Het gaat bijvoorbeeld om demping van gevoelens, het ontbreken van energie, weinig initiatief nemen en terugtrekken uit sociale contacten. Negatieve symptomen zijn vaak moeilijker te behandelen dan de ‘positieve’.