Antipsychotica zijn belangrijk bij de behandeling van psychoses. Ze nemen de oorzaak niet weg maar werken goed bij het onder controle krijgen van psychotische symptomen. Ook als de psychose voorbij is helpen ze om te voorkómen dat je een nieuwe psychose krijgt. Dat is natuurlijk erg belangrijk. Maar er is ook discussie over het (langdurig) gebruik van antipsychotica. De voordelen wegen niet voor iedereen op tegen de nadelen. Bijwerkingen kunnen erg vervelend zijn of lastig zijn bij je dagelijkse doen en laten.

Antipsychotica onderdrukken psychotische symptomen. Ze pakken niet de onderliggende ziekte aan. Psychotische symptomen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door gebruik van drugs of medicijnen, door een lichamelijke ziekte of in het kader van psychotische stoornissen, depressie, manie of een persoonlijkheidsstoornis.