Nee, stoppen met antipsychotica is geen doel op zich. Je kunt antipsychotica voor langere tijd blijven gebruiken.