Het effect van antipsychotica is vaak erg goed, maar helaas komt het soms ook voor dat ze niet werken. We noemen klachten ‘moeilijk behandelbaar’ als het na twee pogingen met een antipsychoticum niet gelukt is om de klachten genoeg te verminderen. Die twee pogingen moeten wel goed zijn uitgevoerd: je moet een voldoende hoge dosering hebben ingenomen gedurende een voldoende lange periode (4-6 weken). Mensen bij wie twee antipsychotica niet voldoende hebben geholpen (20-30%) krijgen clozapine. Dat zorgt bij 60% van deze groep voor genoeg vermindering van de klachten.