Wim Veling

Psychiater, hoogleraar (wetenschappelijke adviesraad)

Wim Veling is psychiater en hoogleraar Psychiatrie bij het Universitair Centrum Psychiatrie van UMC Groningen. Hij is hoofd behandelzaken van afdeling Psychose in het UCP en leidt het Virtual Reality mental health lab. Hij was voorzitter van de werkgroep Zorgstandaard Psychose. Zijn aandachtsgebieden zijn (vroege) psychose, psychiatrische epidemiologie, virtual reality en global mental health. Voor KenMed is hij lid van de wetenschappelijke adviesraad.